Plik tar: wszystko, co musisz wiedzieć

Plik TAR jest jednym z popularnych formatów archiwizacji danych w systemach Unix i Linux. Jest używany do pakowania i kompresowania plików oraz katalogów w jednym archiwum. W tym artykule omówimy, czym jest plik TAR, jak go tworzyć, wypakowywać i zarządzać nim. Dowiecie się także, dlaczego jest on używany w środowisku Unix i Linux.

Co to jest Plik TAR?

Plik TAR, który oznacza „Tape Archive”, jest formatem archiwum używanym w systemach Unix i Linux. Jest to prosty sposób na tworzenie jednego pliku zawierającego wiele innych plików i katalogów. Format TAR nie wykonuje kompresji danych, dlatego często jest używany razem z innymi narzędziami do kompresji, takimi jak Gzip lub Bzip2, aby zmniejszyć rozmiar pliku archiwum.

Tworzenie pliku tar

Aby utworzyć plik TAR, możesz użyć polecenia tar w terminalu. Oto przykład, jak stworzyć plik TAR zawierający pliki i katalog:

tar -cvf nazwa_archiwum.tar plik1 plik2 katalog1

W powyższym przykładzie:
– `-c` oznacza tworzenie nowego archiwum.
– `-v` oznacza tryb verbose, który wyświetli informacje na ekranie podczas tworzenia archiwum.
– `-f` określa nazwę archiwum, którą podajesz jako argument.
– Następnie wymieniamy pliki i katalogi, które chcemy dodać do archiwum.

Wypakowywanie pliku tar

Aby wypakować plik TAR, możesz użyć polecenia tar w następujący sposób:

tar -xvf nazwa_archiwum.tar

W powyższym przykładzie:
– `-x` oznacza tryb wyodrębniania plików z archiwum.
– `-v` oznacza tryb verbose, który wyświetli informacje na ekranie podczas wypakowywania archiwum.
– `-f` określa nazwę archiwum, które chcemy wypakować.

Zarządzanie plikiem tar

Plik TAR może być używany do różnych operacji zarządzania danymi. Możesz dodawać nowe pliki do istniejącego archiwum, usuwać pliki z archiwum lub wyświetlać zawartość archiwum. Oto kilka przykładów:

  • Dodawanie pliku do archiwum:
tar -rvf nazwa_archiwum.tar nowy_plik
  • Usuwanie pliku z archiwum:
tar --delete -f nazwa_archiwum.tar plik_do_usunięcia
  • Wyświetlanie zawartości archiwum:
tar -tvf nazwa_archiwum.tar

Jakie są zalety korzystania z pliku TAR?

Plik TAR jest używany ze względu na swoją prostotę i zdolność do przechowywania wielu plików i katalogów w jednym archiwum. Jest również powszechnie obsługiwany na systemach Unix i Linux.

Czy plik TAR kompresuje dane?

Nie, plik TAR sam w sobie nie kompresuje danych. Może być używany z narzędziami do kompresji, takimi jak Gzip lub Bzip2, aby zmniejszyć rozmiar archiwum.

Czy plik TAR jest używany tylko w systemach Unix i Linux?

Chociaż plik TAR jest powszechnie używany w systemach Unix i Linux, istnieją programy dostępne na inne platformy, które obsługują ten format archiwum.

Jak mogę wyodrębnić pliki z archiwum TAR na systemie Windows?

Możesz użyć oprogramowania takiego jak 7-Zip lub WinRAR, które obsługują pliki TAR na systemie Windows.

Zobacz także:

Photo of author

Eryk

Dodaj komentarz